MENU

ZAVŘÍT

Potenciální dopady změny klimatu v zemědělství a možnosti jejich zmírnění - přednáška Ing. Karla Klema, Ph.D., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

20. 12. 2023
Srdečně Vás zveme na přednášku Ing. Karla Klema, Ph.D., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Potenciální dopady změny klimatu v zemědělství a možnosti jejich zmírnění. 20. 12. 2023, 17:00 hodin, Literární kavárna v knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno.

Zemědělství představuje jednu z nejohroženějších oblastí lidské činnosti z pohledu dopadů klimatické změny. Značné problémy již dnes způsobují četnější a intenzivnější periody sucha a vysokých teplot. Tyto projevy klimatické změny budou dále zesilovat a postupně se k nim budou přidávat i nepřímé vlivy jako je například šíření nových škůdců, chorob či plevelů nebo zrychlující se degradace půdy. Zemědělství má ale současně značný potenciál adaptace k podmínkám budoucího klimatu, a dokonce i zmírňování příčin prostřednictvím zachycení části uhlíku z atmosféry a jeho dlouhodobého uložení v půdě. To ovšem vyžaduje začít s proměnou zemědělství okamžitě a nalézt odpovědi na řadu otázek jako jsou: Jaký bude mít dopad klimatická změna na kvalitu potravin? Dokážeme čelit klimatické změně šlechtěním nových odrůd, nebo bude nutná změna skladby zemědělských plodin, či dokonce bude nezbytná úplná změna zemědělského hospodaření v krajině? Jakou úlohu hraje v adaptaci a zmírnění klimatické změny půda a život v ní? Proč je biodiverzita tak zásadní pro adaptaci v zemědělství? Na řadu otázek známe pouze částečnou odpověď, ale hledání odpovědi nám pomůže lépe naše zemědělství na očekávané změny připravit.

Zpět na kalendář akcí