MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Zoologické klíče

Základním podmínkou pro studium živé přírody je správná identifikace objektu zájmu. U menší části skupin živočichů, zejména obratlovců, k tomu začasto postačí atlas s popisem druhu a jeho fotografií, u naprosté většiny bezobratlých je však zapotřebí pro určování použít i pro začátečníky srozumitelné, zároveň však vysoce odborně a moderně zpracované klíče. Podstatnou část svazků edice budou tvořit klíče k určování hmyzu, stranou zájmu však nezůstanou ani ostatní skupiny bezobratlých, jakými jsou například stonožky, stejnonožci, mnohonožky, sekáči, štírci.


Correct identification of an object of interest is the main condition for studying nature. For less numerous groups of animals, such as vertebrates, an atlas with specie description and its
photography is often sufficient but for most invertebrates field guides both comprehensible for beginners and at the same time highly professional and modern are necessary for the identification. Substantial part of the edition is comprised of entomology field guides, but other groups of invertebrates such as for example Centipedes, Anilocra, Millipedes, Opilionida, Pseudoscorpiones won´t be neglected either.