MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Umění

Řada Umění je platformou různých přístupů k výtvarnému umění, od monografických publikací významných uměleckých osobností až ke knihám soustředícím se na teorii umění a na nové přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho smyslu.
Art Edition is a platform of various approaches to visual art, varying from monographs of renowned artists to books focusing on art theory and new approaches in exploring of visual art and its meaning.