MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Paměť

Ediční řada Paměť nabízí memoárově laděné texty nejen významných českých vědců, ale i dalších zajímavých osobností, jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století. V edici vycházejí i životopisné monografie a edice korespondence.
Partnerem edice Paměť je Galerie Kodl.

Memory Edition offers memoirs-like texts of not only renowned Czech scientists but also of other remarkable personalities whose fates reflect unsettled times of 20th century. Biography monographs and editions of correspondence are also published in the edition.Kodl Galery is a partner of Memory Edition.