MENU

ZAVŘÍT

Šikanování na školách

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D., doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. (Psychologický ústav)

Příručka seznamuje čtenáře se základními fakty o školním šikanování v období dětství a dospívání. Školní šikanování zahrnuje šikanování v běžném prostředí (ve škole, na cestě do školy apod.) i šikanování v online prostředí (tzv. kyberšikanu). Zabýváme se definicí, výskytem a formami šikany. Předkládáme i praktické tipy pro školy, jak šikanování předcházet a jak postupovat při jeho řešení. Cílem příručky je představit základní poznatky o školním šikanování.