MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Galileo


Edice Galileo patří k nejobsáhlejším řadám Nakladatelství Academia. Přináší tituly renomovaných českých i zahraničních autorů, pohybujících se svojí tvorbou na pomezí věd přírodních a
společenských: od biologie a klimatologie přes matematiku a fyziku až po filozofii, ekologii a medicínu. Většina knih je zajímavá i čtivým, často netradičním podáním zásadních problémů vědy a společnosti.


Galileo Edition is one of the most extensive series of Academia Publishing. It presents works of renowned Czech as well as foreign authors whose works balance between natural and social science: from biology and climatology across mathematics and physics to philosophy, ecology and medicine. Majority of books is also attractive for their interesting and often unconventional presentation of fundamental problems of science and society.